ringen kino adresse inhabilitet i styret

trengte inn i henne Nyheter

stillman cream formula – Arktis står i fare

musikk design oslo – Arktis står i fare

eldorado bokhandel åpningstider Arktis krymper. Det nordlige Barentshavet skifter fra arktisk til atlantisk klima. En ny studie viser at hele Barentshavet kan bli varig isfritt, året rundt, med store virkninger for natur og samfunn.

karen grude koht – Det nordlige Barentshavet er «hotspot» i Arktis, og mange har lurt på hvorfor dette området varmes opp raskere og har desidert størst tap av vintersjøis i hele Arktis, sier havforsker Sigrid Lind. Hun har nettopp publisert en ny studie i Nature Climate Change. Den viser at svaret ligger i havet.

miss fausto 2014 – Redusert tilførsel av sjøis fra Polhavet til det nordlige Barentshavet har ført til ferskvannstap, svakere lagdeling og mer oppblanding av varmt atlantisk vann fra dypet. Resultatet er dramatisk høyere temperatur det arktiske vannlaget. Dette kan forklare hvorfor det er blitt mindre isdannelse om vinteren, fortsetter hun.

bytte snor markise Situasjonen er ustabil, med svak lagdeling og stadig mer oppblanding av varmt og salt atlantisk vann fra dypet. Med mindre tilførselen av ferskvann/sjøis raskt tar seg opp igjen, vil lagdelingen etter alt å dømme bryte helt sammen.

Blanding

konflikter mellom barn – Da forsvinner det arktiske vannlaget. Hele vannsøyla blir fylt av atlantisk vann og Barentshavet blir varig isfritt – året rundt. Ingen lagdeling, ingen is, sier Lind.

santali karam song Barentshavet

kjent action skuespiller Det nordlige Barentshavet er den ytre delen av Arktis som grenser mot varme atlantiske havområder. Her kjempes en tøff kamp mot varmt og salt atlantisk vann i dypet. Uten tilførsel av sjøis fra det indre Arktis vil lagdelinga bryte sammen. Ill: Ola Reibo / Sigrid Lind

Ferskere vann

biologi eksamen gymnasiet Det er avgjørende at det arktiske vannlaget har et lavere saltinnhold enn det atlantiske vannlaget. Saltinnholdet i det arktiske vannlaget kontrollerer hvor lagdelt vannsøylen er, og hvor mye atlantisk vann som blandes opp fra dypet. Blanding mellom lagene gjør det arktiske vannlaget varmere og saltere.

fransk interiør nettbutikk – Det tilførte saltet gjør at lagdelingen blir svakere, og fører til mer blanding. Vi får altså en positiv tilbakekobling med stadig mer oppblanding av atlantisk vann fra dypet, sier Lind.

Spesiell rolle

pust ut hytte Det nordlige Barentshavet er den ytre delen av Arktis og spiller en spesiell rolle i klimasystemet. Det er her det kalde Arktis grenser mot det varme, isfrie atlantiske havområdet.

master enterprises pune allister – Her kjempes en hard kamp for å stå imot varmen fra det atlantiske vannet i dypet. Uten tilførsel av ferskvann, i form av sjøis fra det indre Arktis, vil ikke det arktiske klimaet i det nordlige Barentshavet bestå, sier Lind.

helikopterhjelm til salgs Studien viser at Arktis ikke greier å forsyne sin ytre del med nok sjøis lenger, på grunn av global oppvarming.

pris wd my passport ultra 500 gb – Kort sagt: Arktis krymper, sier Lind.

Store virkninger

hammartun skole hjemmeside Uten is vil det det nordlige Barentshavet være mer tilgjengelig året rundt. Klimaskiftet vil derfor påvirke mange samfunnssektorer som fiskeri, forvaltning, petroleum, turisme og forskning. Kommersielle fiskebestander kan få større utbredelse og havforskere har vist at sørlige fiskearter som torsk allerede inntar det nordlige Barentshavet.

sommerfugl i vinterland lyrics – De totale konsekvensene av et helt isfritt Barentshav uten arktisk vann – og uten et arktisk økosystem i nord – er likevel uvisse. Viktige kommersielle fiskearter spiser lodde, som igjen beiter på arter knyttet til iskanten. For isbjørn og andre arktiske arter, som er tilpasset det kalde, isdekte arktiske havmiljøet, kan situasjonen bli kritisk, sier Lind.

østerås kirke juleaften

athina andre los – Arktis er i ferd med å krympe, sier havforsker Sigrid Lind. (Foto: Gunnar Sætra)

Unikt datasett

møllehagen bryne restaurant Den nye studien i Nature Climate Change er utført av forskere ved Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning. Den er basert på et stort antall målinger av temperatur og saltholdighet i Barentshavet, samlet inn av Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet PINRO fra 1970 til 2016.