hjemmeboende eldre med demens duke raja full govinda

halvøy kryssord synonym Andøy

least count pdf – Det største løftet på hundre år

muffins uten egg – Det største løftet på hundre år

falk jakt emirater – Ei ny tømmerkai her i Risøyhamn vil være viktig for både bygda og kommunen, sier Hans Benjaminsen i Th. Benjaminsen AS, som nå både har fått 5 millioner kroner over statsbudsjettet og dispensasjon til å bygge ei ny tømmerkai i området nedenfor Risøyhamnbrua. Kaia er planlagt å stå ferdig høsten 2019.

caravaggio i familien spinozas selskap Ideen bak det store prosjektet kom da Hans Benjaminsen, daglig leder i Th. Benjaminsen AS søkte om statlige midler – en tilskuddsordning fra Landbruksdirektoratet, om å bygge en kai for å frakte blant annet tømmer. Han søkte om det fire ganger, før han høsten 2017 fikk napp, og beskjed om at de var kommet i posisjon for å få tildelt støtte.

gratis rettshjelp oslo – Nå er vi i gang med de siste forberedelsene for å kunne starte opp med bygging til høsten. Det er enda ikke antatt noen entreprenør, men det kan bli en regional. Det nye kaianlegget vil ha en avgjørende betydning for drifta i Risøyhamn:

trekking in mallorca – Det vil bli et stort løft for oss, mest sannsynlig det største på over 100 år, sier Hans.

For grunt

late gst fees Med tilsagnet om 5 millioner kroner var det et krav at prosjektet skal ferdigstilles høsten 2019. Derfor har Th. Benjaminsen det veldig travelt. Den nye kaia skal bygges litt sør for Risøyhamnbrua, det blir nedenfor der Andøykroa er i dag. Han sier:

palace skateboards norge – Det å bygge et kaianlegg på den siden av brua er noe vi i lengre tid har prøvd å finne en måte å gjøre på. Utenfor dagens kaianlegg har vi for lite dybde i vannet. Her er det større dybde, et videre sjøområde - og vi er ikke avhengig av dybde i Risøyrenna eller høyde på brua. Dessuten står vi også mye friere til framtidig anlegg.

– Klar for videre ekspansjon

medicine to increase y chromosomes Der Th. Benjaminsen i dag er lokalisert, har de nådd et tak. Videre ekspansjon og omsetningsøkning er vanskelig med de lokalitetene:

uttrekkbar levegg coop – Da må vi etablere oss på et nytt område for å få det til, og det gjør vi nå.

spyre disk brake Hans legger til at det nye kaianlegget vil ligge i det som nå er et vekstområde på Andøya, med muligheter for bygging av nye hyttefelt:

hvilken planet er nermest sola – Dette området som i arealplanen er avsatt til næringsområde, grenser opp mot et område på baksida av Risøyhamn som kommunen nå er i ferd med å lage reguleringsplan for. Det skal være et fritidsboligområde, mot Tranesvågen. Hvis alt går som det skal, vil det om noen år derfor bli betydelig aktivitet i et område som i dag ligger brakk.

Trengte disp

bahamas slippers india Samarbeid med Andøy Energi

porterstek av elg – Hvordan synes du kommunen har tatt i mot prosjektet?

niños restaurant lillesand – For så vidt greit, men jeg hadde forventa at søknaden om dispensasjon ble behandla langt tidligere. Det har gått over et halvt år siden vi leverte den opprinnelige søknaden. Og vi har det ganske travelt, for tida går. Vi søkte om dispensasjon for å slippe å bruke opptil 9 måneder på å lage reguleringsplan, poengterer han.

hoegskoleprovet logg inn En betingelse for at Th. Benjaminsen skulle få de 5 millionene fra tilskuddsordninga, var at prosjektet må stå ferdig høsten 2019. Firmaet fikk også tidligere i år bevilgninger fra Samskap med litt over en million kroner til et forprosjekt for å utrede nytteverdien et nytt kaianlegg vil ha for omstilling og næringsutvikling i kommunen.

bilete avion ieftine wizz air – Det å finansiere utbygging av private kaianlegg er vanskelig, fordi det er vanskelig å få støtte til bygging. Hvis en kommune skal bygge en kai, så er det automatikk i at de får femti prosent statlig støtte, men det har ikke private utbyggere tilgang til.

utvelgelseskriterier offentlige anskaffelser – Hadde vi ikke fått dispensasjon, hadde vi ikke kunnet gå videre. Vi kunne ikke ha begynt nå å utarbeide en reguleringsplan nå. Da hadde prosjektet vært dødt.

hårfarge uten amoniakk – Nå vil vi komme i gang med fylling og å bygge et minimum av kai, eller så mye kai som vi får til, men vi tenker å gjøre det på en sånn måte at vi har muligheter for å utvide etter hvert. Vi vil bygge slik at vi ikke stenger for framtidige muligheter.

Flerbrukskai

rodvin på duk Sandhauger

adidas lite racer I tillegg til å betjene hurtigruteanløp, har Th. Benjaminsen også sand, grus og bulk til anleggsvirksomhet, noe som naturlig nok tar opp plassen på kaia:

crowne plaza helsinki – Vi ser for oss å flytte den grove aktiviteten til det nye kaianlegget. Da får vi frigjort mer plass og kan være i bedre stand til å sørve Hurtigruta på en greiere måte enn vi gjør i dag.

van son viet thao tham quang uc – Hvilke hindringer har dere i dag?

rundt bord 70 cm – Det er på grunn av plassmangel nesten uframkommelig til tider. Vi har det altfor trangt. Her som vi er nå, vil det aldri kunne bli mer plass mellom veien og kaikanten.

marianne andreassen bekkevold – Med nytt kaianlegg vil vi kunne betjene flere fartøy samtidig og få bedre flyt i logistikken. Vi vil også kunne betjene mange ulike typer gods. Samarbeid med ASC

slik reagerer kroppen når man spiser ananas En flerbrukskai innebærer også forhåpninger om at Andøya Space Center skal komme seg i gang med sine planer i nærområdet –Andøya Space Port. Det uttrykker Hans. ASC er interessert i å bruke havna i Risøyhamn, da den vil være helt avgjørende for å realisere prosjektet:

bloggerne 2017 premiere – Det er snakk om betydelig båttransport med frakting både i en anleggsperiode og i en driftsperiode.

bakbom variant hestehenger Benjaminsen legger samtidig til at uansett om Andøya Space Port-prosjektet blir realisert eller ikke, så vil de gå for dette kaianlegget:

islam i norge – Så fremt vi ser at vi kan klare å ferdigstille det innenfor tidsfristen.

Viktig satsing i bygda

mester plo koon lightsaber Skipsekspedisjonfirmaet Th. Benjaminsen er og har vært som en livbøye i bygda Risøyhamn i over 120 år. Det er familien som i generasjoner har sørget for at Risøyhamn har kunnet fortsette å være ei levende bygd. Og som nå utvider aktiviteten for framtida. Med daglige hurtigruteanløp med sendt- og ilandført gods doblet de i 2016 tonnasjen over kaia. Det ble et rekordår med økt omsetning på 10 prosent til 30 millioner kroner. Det er de største tallene de noensinne har hatt.

send to kindle cloud reader Hurtigruta har også nylig inngått en avtale med staten om fortsatt seiling langs kystruta Bergen-Kirkenes helt fram til 2030. Noe som vil bety at aktiviteten fortsatt holdes oppe i Risøyhamn, og som for øvrig også sikrer et fortsatt godt transporttilbud i distriktene langs kysten.

resirkulering av plast rundballer Du har tidligere uttalt at bygging av tømmerkai i Risøyhamn er ei viktig satsing i bygda og et viktig vekstområde for hele Andøy –fortell mer om det.

andy murray wedding – Risøyhamn er ei naturlig havn, som ligger rett i leia. Da kaia her ble bygd var det et særdeles tidsriktig kaianlegg. Det var det som danna grunnlaget for at det i det hele tatt ble ei bygd her. Det er fortsatt viktig med et tidsriktig kaianlegg. Det er også viktig for kommunen med et kaianlegg i smult farvann. Og i en omstillingsfase som Andøy er inne i nå, vil det selvsagt også være viktig, utdyper Benjaminsen.

– Feilslått kritikk

pizza tipo 0 oppskrift MDG-politiker Robert Svendsen var kritisk til at Benjaminsen ikke hadde satt i gang planarbeid for prosjektet under siste kommunestyremøte før sommeren, da vedtaket om dispensasjon skulle behandles. Han mente at det burde vært gjort et bedre planarbeid, og la inn et alternativt forslag hvor det ikke skulle gis dispensasjon. Dispensasjonen ble vedtatt mot seks stemmer. Hans svarer på forslaget til Svendsen:

vapensalg til cuba batista gerhardsen – Han mente at vi hadde hatt rikelig med tid til det, men slik jeg ser det, har vi ikke det, og legger til:

påvirket av alkohol etter konfekt – Da dagens arealplan for Andøy ble vedtatt i 2013 var det området vi skal bygge kai i, avsatt til næringsareal. Det skulle heller vært avsatt til havnerelatert virksomhet. Det tok vi opp med kommunen og ga beskjed om da vi begynte å diskutere mulighetene for å søke dispensasjon fra reguleringsplanen. Det viser seg derimot at de kommunale papirene ikke var blitt endret – området er fortsatt regulert til næringsareal, og ikke endret til havnerelatert virksomhet. Dette brukte Svendsen blant annet som et argument. Dette området var derimot regulert til næringsaktivitet, nettopp fordi det skal etableres ei kai, understreker Benjaminsen.

starter går rundt men bil starter ikke – Et kaibygg må jo også nødvendigvis være i grenseland sjø/land, på et vis, så å begynne å blande inn regelen om 100 meter fra strandsonen, synes jeg ble et lite passende argument.

stenbråten skole loppemarked Hans kan fortelle at de har gjort en privat konsekvensutredning av området på land og en konsekvensutredning av sjøgrunnen uten å finne elementer som taler i mot etablering av tømmerkai. Denne utredninga måtte gjøres for å få området avsatt til næringsrelatert virksomhet i arealplanen.

slutte med nattamming – Jeg mener at vi har gjort et betydelig forarbeid for at dette skal la seg gjennomføre. Benjaminsen mener derfor at det er feilslått kritikk fra MDG:

klippemaskin best i test – Vi hadde ikke hatt rikelig med tid til å gå i gang med reguleringsplanen, slik han uttrykte det. Hadde MDG i Andøy fått flertall for sitt vedtak om å ikke gi dispensasjon, hadde vi måttet legge hele prosjektet dødt.

Grønn havn

etter natt kommer dag Onsdag i forrige uke fikk Th. Benjaminsen tilsagn om et forprosjekt fra Samskap der de i samarbeid med Andøy Energi ser på mulighetene for å etablere det som kalles en grønn havn:

oksekjøtt i gryte – Dét ville også MDG lagt dødt, om de fikk flertall for sitt forslag. Nå skal vi i gang med et forstudium for å se hva vi kan gjøre for å komme inn under den benevnelsen. Vi vil være innovative, og tenke opp og fram, avslutter en optimistisk Hans Benjaminsen fra sitt skipsekspedisjon-kontor i Risøyhamn.